PRO LEPŠÍ FUNKCI WEBOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES. POKUD BUDETE NAŠE STRÁNKY NADÁLE POUŽÍVAT BEZ TOHO, ANIŽ BYSTE SI ZMĚNILI NASTAVENÍ VE VAŠEM PROHLÍŽEČI, BUDEME TO POVAŽOVAT ZA VÁŠ SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES NA NAŠICH STRÁNKÁCH.

CZ SK

Zasady o ochrane osobnich udaju

DIPARLUX CZ&SK s.r.o.
IČO: 29006201
se sídlem: Janáčkovo Nábřeží 713/33, 15000 Praha 5
Informace a přístup k osobním údajům dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce: DIPARLUX CZ&SK s.r.o., IČ: 29006201, se sídlem: Janáčkovo Nábřeží 713/33, 15000 Praha 5
 2. Subjekty údajů: zaměstnanci, klienti a dodavatelé správce
 3. Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy
 4. Účely zpracování: poskytování zboží/služeb, pracovně-právní agenda
 5. Právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti
 6. Oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing (posílání newsletterů). Z odběru newsletterů je možno se odhlásit v patiččce každého newsletteru.
 7. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce předává pouze omezené informace spojené s používáním analytických služeb AWStats a Google Analytics.
 8. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt; u posílání newsletterů do doby odhlášení se z odběru newsletterů.
 9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu info@diparlux.com. V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 10. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem
 11. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Řídíme se zásadami o ochraně osobních údajů.